Tá Ciste Sunshine House i mBaile Átha Cliath ar cheann de na carthanais atá buailte ag géarchéim an choróinvíris. 

Cuireann Sunshine House seachtain saoire samhraidh ar fáil do pháistí ó cheantair faoi mhíbhuntáiste i mBaile Átha Cliath.

Gach seachtain le linn an tsamhraidh, fanann thart ar 80 páiste idir seacht mbliana d'aois agus aon bhliain déag d'aois i dteach mór i mBaile Brigín, áit a bhfuil áiseanna spraoi, spóirt, drámaíochta agus araile ar fáil dóibh. 

Faoi choimirce Chumann Naomh Uinseann de Pól a fheidhmíonn Sunshine House agus i ráiteas, dúradh nach gcuirfear an tsaoire ar fáil i mbliana i ngeall ar an éigeandáil sláinte.

Dhá sheachtain déag atá sa séasúr agus beagnach míle páiste a bheas thíos leis. 

Tuairiscíonn go leor carthanas eile freisin go bhfuil sé ag dul dian orthu seirbhísí a chur ar fáil. 

Dúirt an carthanas ailse Fondúireacht Marie Keating go bhfuil ócáidí tiomsaithe airgid curtha ar ceal acu i bhfianaise leathadh an choróinvíris.