Tá an Roinn Gnóthaí Eachtracha ag moladh do shaoránaigh na tíre seo gan taisteal go ceantair san Iodáil a bhfuil cásanna den choróinvíreas deimhnithe iontu.

Is iad Píodmant, an Lombaird, Veneto, Emilia Romagna agus Lazio na ceantair atá i gceist. 

Tuairiscítear seachtar a bheith básaithe san Iodáil de bharr an víris agus tá os cionn 220 cás tagtha chun cinn ón Aoine seo caite sa tír sin.

Ní léir go fóill cén chaoi ar tugadh an víreas isteach san Iodáil ar dtús.

Rinne an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú uasghradú inniu ar an mbaol atá ann go leathfaidh an víreas ar fud na hEorpa.

Uasghrádú ó bhaol meánach go baol ard atá déanta acu. 

Dúirt an Dr Tom Ryan, comhairleoir san aonad dianchúraim in Ospidéal San Séamus, go gcruthódh an coróinvíreas fadhb ollmhór sa tír seo mar go bhfuil ganntanas leapacha agus comhairleoirí ospidéil sa tír seo faoi mar atá cúrsaí cheana féin.

Agus é ag labhairt le Nuacht RTÉ/TG4, dúirt an tOllamh Martin Cormican, micribhitheolaí in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, go bhfuil go leor réamhoibre déanta ag an bhFeidhmeannacht a chuirfeadh ar a gcumas dul i ngleic leis an gcoróinvíreas sa chás go dtiocfadh sé chomh fada le hÉirinn.

"An rud is tábhachtaí ná go n-aithníonn muid go tapaidh más rud é go bhfuil cás anseo agus go ndéanfaimid ár ndícheall chun smacht a chur air go tapaidh", a dúirt sé.

Rinneadh tástáil in Éirinn ar 79 duine a raibh amhras go raibh an víreas tolgtha acu ach níl aon chás deimhnithe anseo go fóill.

Tá 2,600 duine básaithe de bharr an choróinvíris ar fud an domhain. Tá an víreas tolgtha ag beagnach 80,000 duine, sa tSín a bhfórmhór.

Tá 50 duine ar a laghad básaithe dá bharr san Iaráin.