Iarrtar ar thiománaithe a bheith cúramach agus go leor bóithre in áiteanna éagsúla sa tír faoi uisce mar gheall ar an mbáisteach throm agus sneachta a thit an deireadh seachtaine seo.

I nGaillimh, tá fuarlaigh ar bhóthar an N65 idir Port Omna agus Baile Locha Riach, go háirithe thart ar Chill Íomair. 

Tá codanna den bhóthar idir Baile Locha Riach agus Béal Átha na Sluaighe faoi uisce freisin, agus tuairiscítear deacrachtaí a bheith ag tiománaithe ar an mbóthar idir Baile Chláir agus Crois an Chairn Mhóir. 

Tá Túr Bhaile Uí Laoigh, nó Túr Yeats mar a thugtar air, sa Ghort i ndeisceart na Gaillimhe buailte ag an díle bháistí freisin. Ainneoin bacainní a bheith curtha suas, chuaigh an t-uisce isteach ann i gcaitheamh na hoíche.

Túr Yeats i ndeisceart na Gaillimhe ar maidin

Deir Comhairle Chontae na Gaillimhe go bhfuil leibhéil uisce ag ardú i gcónaí thart ar an gCreig Bhuí in aice Bhaile Chláir, agus go bhfuil fuarlaigh ar bhóthar an N59 idir Uachtar Ard agus Gaillimh. 

Moltar do thiománaithe a bheith cúramach chomh maith ar Bhóthar na Sléibhe idir Maigh Cuilinn agus an Spidéal.  

An Chluain Chlaíoch sa Ghaeltacht Láir, Dún na nGall

I nDún na nGall, tá sneachta ar roinnt bealaí, go háirithe thart ar an mBearnas Mór agus thar ar Bhealach Féich freisin. 

I gCo an Chláir, tuairiscítear fuarlaigh a bheith in Eidhneach ar bhóthar an N85 idir Inis agus Inis Díomáin.

Tuilte i gCo an Chláir

Tá foláireamh tugtha do dhaoine atá ina gcónaí in aice na Sionainne - idir an Cabhán agus Luimneach - go bhfuil baol tuilte ann as seo go ceann dhá lá. 

Tá bacainní á gcur suas ag na húdáráis áitiúla féachaint leis an gcuid is measa den tuile a chosc. 

Dúirt an tAire Stáit in Oifig na nOibreacha Poiblí Kevin 'Boxer' Moran, áfach, nach bhfaca sé an tSionainn chomh hard seo riamh agus nach bhfuil sé cinnte an mbeifear in ann an tuile a choinneáil siar ar feadh i bhfad eile.