Tá imní ar dhaoine nach mbeidh an glasbhealach atá tógtha idir Port Mearnóg agus Baile Dúill i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath ar oscailt don phobal go brách agus é fós faoi uisce de bharr tuilte.

Thóg Comhairle Contae Fhine Gall an glasbhealach do shiúlóirí agus rothaithe ar chostas €2.5 milliún agus bhí sé le hoscailt i mí Dheireadh Fómhair seo caite.

Mhaígh comhairleoir áitiúil ó Pháirtí an Lucht Oibre, Brian McDonagh, gur drochphleanáil is cúis leis an moill.

Dúirt sé gur chóir go mbeadh a fhios ag Comhairle Contae Fhine Gall agus iad ag dearadh an ghlasbhealaigh go mbíonn tuilte sa cheantar sin.

Dúirt an Chomhairle Contae gur léir go bhfuil fadhb ann agus go bhfuil plean acu an glasbhealach a chosaint ar thuilte faoin am go mbeidh sé oscailte don phobal.

Níl aon mhuinín ag Brian McDonagh as an bplean sin, áfach:

"Tá plean acu sa Chomhairle draein a chur ar an mbealach. Bheadh sé sin ceart go leor ó thaobh na hinnealtóireachta de agus is dócha go n-oibreodh sé.

Ach an fhadhb atá le draein go bhfuil an talamh seo caomhnaithe de réir rialacha Eorpacha agus bheadh ar an gComhairle cead a lorg ar an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna chun áis mar sin a chur isteach ann.

Chuirfeadh se sin moill bhreise ar an bpróiseas. Agus tá seans ann, fiú, go ndiúltófaí don iarratas." 

Tá glasbhealach mór beartaithe do limistéar Fhine Gall ar fad agus tá an raon atá tógtha idir Port Mearnóg agus Baile Dúill ar an gcéad chéim den togra sin.