Tháinig ardú 3.5% ar an líon daoine a bhí ag obair sa tír anuraidh, de réir figiúirí nua ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

Bhí beagnach 2.4 milliún duine fostaithe ag deireadh na bliana seo caite, sin ardú beagnach 80,000 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

Nuair a chuirtear cuinsí séasúracha san áireamh, thainig laghdú 0.3% go dtí 4.7% ar an ráta dífhostaíochta sa cheathrú ráithe den bhliain 2019.