Cuireadh tús inniu le héisteacht phoiblí faoi chuarbhóthar na Gaillimhe. Tá an Bord Pleanála ag éisteacht le haighneachtaí ó dhreamanna éagsúla maidir leis an gcuarbhóthar atá molta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. 

Deir an Chomhairle Cathrach go laghdódh an cuarbhóthar go mór an méid ama a chaitheann tiománaithe ina gcuid carranna ag dul siar is aniar. Údar mór frustrachais is ea an tranglam tráchta ag an am is mó taistil i nGaillimh.

Deir roinnt grúpaí eile, áfach, gur chóra an t-airgead a chaitheamh ar sheirbhísí iompair phoiblí sa chathair a fhorbairt. 

Áirítear gur €600 milliún a chosnódh an cuarbhóthar nua a thógfaí idir mótarbhealach an M6 in oirthear na cathrach agus Bearna ar an gciumhais thoir. Leagfar suas le leathchéad teach má théitear chun cinn leis an mbóthar. 

Meastar go mairfidh an éisteacht roinnt seachtainí.