Tá saineolaithe thar ceann Chomhairle Contae Chorcaí ag scrúdú an bháid an MV Alta a tháinig isteach ar an gcladach gar do Bhaile Choitín i gCorcaigh arú inné go bhfeicfidh siad an bhfuil aon chontúirt go ndéanfaidh sí truailliú ar an timpeallacht.

Tuigtear go raibh 80,000 líotar ola uirthi nuair a d'fhág sí an Ghréig le dul go Háítí sé mhí dhéag ó shin.

Tá achainí déanta ag Comhairle Contae Chorcaí arís ar an bpobal gan dul gar don bhád mar go bhfuil sí in áit chontúirteach.

Cinnfear céard a dhéanfar leis an long tar éis do Chomhairle Contae Chorcaí measúnú iomlán a dhéanamh uirthi.