Tháinig os cionn 900 ceantar ceamara luais i bhfeidhm ar maidin inniu, in áiteanna a mbíonn timpistí bóthair iontu go minic, timpistí a bhaineann leis an róluas.

Úsáideadh faisnéis a bailíodh idir 2016-2018 chun na ceantair nua a aithint.

Beidh na ceamaraí i bhfeidhm in áíteanna ar tharla timpistí a thug bás, drochghortú ná anois gortú d'aon chineál

Tá súil ag an Oifig Náísiúnta Póilíneachta Bóthair go laghdóidh na ceantair nua an líon tiománaithe a théann thar an teorainn luais, go háirithe in áiteanna nach gceapann siadson a bhfuil ardriosca ag baint leo.

Léirigh an fháiséis nach meastar go bhfuil an t-ardriosca céanna ag baint le roinnt ceantar anois de bharr athrú ar iompar thiománaithe, agus an nós atá ag daoine cúrsa eile a lorg leis an trácht a sheachaint.

Baineadh 575 ceantar den liosta mar measadh nach mbaineann an t-ardriosca céanna leo anois.

Deir an Oifig gur léiriú iad na 575 ceantar seo go dtagann arthú ar iompar tiománaithe, agus go bhfuil na ceantair nua ag díriú ar líon beag tiománaithe a leanann leo ag sárú teorainneacha luais.

Tugann na ceantar nua a thosaigh inniu an líon iomlán ar fud na tíre chuig 1,322.

Is féidir an liosta iomlán ceantracha a fháíl ar shuíomh idirlín an Gharda Síochána.