Tá fear sna seachtóidí gafa i gCorcaigh maidir le coireanna gnéis. Líomhnaítear gur tharla na coireanna thar thréimhse tríocha bliain.

Bhí baint ag an té atá gafa le Gasóga na hÉireann. Bhí sé ina cheannaire leo. Tá sé faoi choinneáil faoi láthair ag Stáisiún na nGardaí i dTóchar.

Tá fiosrúcháin ar bun maidir le Gasóga na hÉireann trí chéile, agus tá an fiosrúchán sin á chomhordú ag Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Sheirbhísí Cosanta. Tá cásanna indibhidiúla á bhfiosrú ag foirne áitiúla na nGardaí.

Mar chuid den bhfiosrúchán i gCorcaigh, rinneadh cuardach ar thrí theach i gCorcaigh agus teach i gCiarraí. Gabhadh gléasanna leictreonacha, cáipéisí agus ríomhairí mar chuid den bhfiosrúchán.

Deir siad gur chóir d'aon duine a bhfuil gearán le déanamh aige faoi choireanna gnéis stairiúla teagmháil a dhéanamh leo faoi rún ar 1800 555 222.