Cuireadh na céadta scéimeanna fostaíochta pobail ar fud na tíre ar fionraí inniu toisc go bhfuil stailc aon lae ar siúl ag maoirseoirí ar na scéimeanna mar gheall ar chúrsaí phinsin.  Deir an rialtas nach fostaithe sa tseirbhís phoiblí iad na maoirseoirí seo agus dá gceadófaí dá n-éileamh, go bhféadfadh tionchar a bheith ag an gcinneadh sin ar chásanna eile.

Le beagnach tríocha bliain anuas, tá breis agus 1,200 maoirseoir ar scéimeanna fostaíochta pobail tar éis a bheith i bhfeighil ar 900 seirbhís atá urraithe ag an Stát, ó chúram leanaí go béilí ar rothaí.  Ach ní áirítear iad mar fhostaithe sa tseirbhís phoiblí agus mar sin, nuair a éiríonn siad as obair, murab ionann agus daoine eile atá fostaithe ag an Stát, ní fhaigheann siad ach an pinsean stáit.

Mhol an Chúirt Oibreachais i 2008 gur chóir don Stát socrú pinsin ceirde a chur i bhfeidhm dóibh.  Ach deir an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe nach oibrithe sa tseirbhís phoiblí iad na maoirseoirí seo agus go bhféadfadh an cinneadh pinsin ceirde dóibh tionchar a bheith aige ar chásanna eile.  Dúradh sa Dáil anuraidh go mb'fhéidir go gcosnóidh sé níos mó ná 347 milliún euro an t-aighneas a réiteach, ach ní aontaíonn ceardchumainn leis seo.  Measann siad gur cuireadh thart ar 450 scéim ar fionraí inniu mar gheall ar an aighneas.