Tá thart ar 100 eagraíocht éagsúil i nGaillimh - idir chathair agus chontae - i ndiaidh tairbhe nach beag a bhaint as na milliúin euro a d'fhág tábhairneoir le huacht ag Cumann Naomh Uinseann de Pól.

Tugadh léagas ar an tslí a ndeachaigh tabhartas Maureen O’Connell le leas tograí pobail ag ócáid i nGaillimh inniu.

Úinéir an tábhairne Tigh Chonnell ar an Fhaiche Mhór ab ea Maureen.

Nuair a bhásaigh sí sa bhliain 1998, d’fhág sí an teach tábhairne le huacht ag lucht Naomh Uinseann de Pól.

Luach €7.73 milliún a bhí ar an áit an t-am sin, ach faoin am gur éirigh leo é a dhíol in 2006 is luach €10.5 milliún a bhí air. Aighneas dlí ba chúis leis an moill.

Shonraigh Maureen O’Connell ina tiomna go gcaithfí leas a bhaint as an airgead chun cuidiú le daoine bochta i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe.

Maureen O'Connell, bean an leanna

Tá raon leathan daoine agus tograí tar éis sochar a bhaint as an gciste le trí bliana déag - tithíocht shóisialta, cláir oiliúna, gairdíní céadfacha do dhaoine a bhfuil riachatanais speisialta acu, clubanna obair baile, seirbhísí comhairleoireachta agus seirbhísí tacaíochta ina measc. 

95 togra a bhí a bhí i gceist go dtí seo.

Caitheadh €1 milliún den amhantar ar fhoirgneamh ar Shráid an Mhuilinn a aistriú go hIonad Tacaíochta Croí na Gaillimhe.

Tá cur síos ar an dóigh ar caitheadh an t-airgead i dtuarascáil Chumann Naomh Uinseann de Pól a foilsíodh inniu. 

Deir an Cumann go raibh tionchar ag tiomnacht bhean an leanna ar na mílte daoine de bharr na tacaíochta a tugadh d’eagraíochtaí éagsúla.

Bhain 3,000 líon tí agus 8,500 duine leas díreach as na tograí ar fad, a deir siad.