Tá os cionn 70% de dhaoine fásta na tíre seo ag iarraidh ar an gcéad rialtas eile tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i gcúram leanaí, de réir thuarascáil bhliantúil na heagraíochta Early Childhood Ireland a foilsíodh inniu.

Deirtear go bhfuil 85% den phobal i bhfabhar aon eagraíocht amháin a bhunú a bheadh freagrach as páistí réamhscoile agus bunscoile.

Faoi láthair, tá an dream a chuireann cúram leanaí ar fáil faoi scáth seacht gcinn d'áisíneachtaí nó ranna rialtais.