Ba chóir córas cúram leanaí poiblí a bhunú, de réir pholasaí Pháirtí an Lucht Oibre a seoladh inniu.

€10,000 euro an páiste an costas a bheadh ar an Stát an córas seo chur i bhfeidhm, dar leis an bpáirtí, agus bheadh táille réasúnach le híoc ag tuismitheoirí as an tseirbhís chomh maith.  

Tá 300,000 páiste faoi bhun ceithre bliana d'aois sa Stát faoi láthair, agus tá cúram á chur ar fáil do dhá thrian acusan.  

Deir Aodhán Ó Ríordáin, iarrthóir Pháirtí an Lucht Oibre i mBaile Átha Cliath Thuaidh-Lár, nach bhfuil dóthain spáis ar fáil in ionaid chúraim leanaí don éileamh atá ann, agus go bhfuil ardchostas i gceist le cuid díobh go minic.

Cuireann seo bac ar thuismitheoirí filleadh ar obair, dar leis.

Molann an páirtí chomh maith grúpscéim aráchais a chur ar fáil d'ionaid chúram leanaí le dul i ngleic le hardchostais árachais.

Aodhán Ó Ríordáin, iarrthóir Pháirtí an Lucht Oibre

Íocann an Stát €7.6 billiún sa bhliain de bharr easpa gnímh ar son na haeráide, de réir figiúirí ó Chomhaontas Glas. Seoladh polasaí aeráide an pháirtí tráthnóna.

Moltar oiliúint a chur ar 20,000 oibrí le hinsliú a aisfheistiú i dtithe le maoiniú atá ar fáil ó Bhanc Ceannais na hEorpa.  

Polasaí aeráide Chomhaontas Glas inniu

Cosnaíonn tinnis riospráide ó thruailliú aeir thart ar €2.6 billiún sa bhliain ar gheilleagar na tíre, de réir an pháirtí.

Caithfear feithiclí a bhaint de na bóithre, infheistiú i gcoras iompair phoiblí, agus úsáid bhreoslaí iontaise a laghdú le dul i ngleic leis an bhfadhb. Ba chóir 20% den bhuiséad iompair a chaitheamh ar chosáin agus rotharbhealaí, a deir siad.