Tá fiosrúchán ar bun ag Gardaí faoi iarracht a rinneadh tochailteoir a ghoid in aice le hinneall dáilte airgid (ATM) i mBéal Átha Beithe i gcontae Mhuineacháin.

Tháinig Gardaí ar láthair na heachtra ar chúl áitribh i gceantar Chorr na Muclach Ghlas ag 2.30am.

Chuaigh Gardaí sa tóir ar roinnt fear a bhí ar an láthair ach d'éalaigh siad trasna na teorann.   

Níor gabhadh aon nduine go fóill.

Fuarthas gluaisteán den déanamh Ford Mondeo a chreidtear a húsáideadh san eachtra in eastát tionsclaíochta i gCarraig Mhachaire Rois.