Ní bheidh iarTheachta Dála Fhine Gael Maria Bailey ag seasamh san Olltoghchán.

D'fhógair sí an méid seo dhá mhí i ndiaidh d’Fhine Gael í a dhíroghnú mar iarrthóir i ndáilcheantar Dhún Laoghaire.

Bhí deacrachtaí polaitiúla ag Maria Bailey ó tháinig sé chun solais gur thug sí cás díobhála pearsanta in aghaidh óstáin i mBaile Átha Cliath tar éis di titim de luascán ann.

I ráiteas, dúirt Maria Bailey go raibh brón as cuimse uirthi agus a cinneadh a dhéanamh aici agus go raibh na míonna a chuaigh thart an-deacair uirthi ar bhonn pearsanta agus ar bhonn polaitiúil.

Thug an Taoiseach ísliú céime do Maria Bailey i bhfianaise an fhiosrúcháin a rinne Fine Gael faoi chás an luascáin. Bhris sé as a post í mar chathaoirleach ar an Chomhchoiste Oireachtais um Thithíocht.

Dúirt Leo Varadkar go raibh neamhréireachtaí sa chuntas a thug Maria Bailey dó féin agus do na meáin chumarsáide faoin ghortú a bhain di. Dúirt sé freisin gur léir dó go raibh roinnt iomrall breithiúnais déanta aici. 

Dúirt Maria Bailey nach ndearna sí aon iarracht an dallamullóg a chur ar dhaoine.

Dheimhnigh fiosrúchán Fhine Gael chomh maith gur chuir an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan comhairle dlí ar Maria Bailey agus í ag cur tús lena cás in aghaidh an óstáin. Cúlbhinseoir Fhine Gael ab ea Josepha Madigan ag an am, a dúradh.