Tá cead pleanála tugtha ag Comhairle Contae Dhún na nGall d'Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte le hIonad Sláinte úr a thógáil i mBun Cranncha.

Thug an Chomhairle le fios go gcuirfear tús leis an obair ar an ionad sláinte nua sa tríú ráithe den bhliain mura ndéantar achomharc ina choinne.

Beidh seirbhísí ó dhochtúir teaghlaigh, fisiteiripeoir, teiripeoir saothair, teiripeoir urlabhra agus teanga, seirbhísí meabharshláinte do pháistí agus do dhaoine fásta agus fiaclóir ar fáil san ionad nua.

Dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh gur deá-scéala atá sa chinneadh agus go mbainfeadh pobail Bhun Cranncha agus ceantar Inis Eoghain tairbhe as na seirbhísí a chuirfear ar fáil san ionad.

Tá sé beartaithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ionaid den chinéal céanna a thógáil i mBaile Dhún nGall, ar an Chlochán Liath, i nDún Fionnachaidh agus ar an Bhaile Nua.