Tá seachtar gafa i dTuaisceart Éireann mar chuid d'fhiosrúchán idirnáisiúnta atá ar bun ag an PSNI i gcomhar le EuroPol and InterPol faoi sciúradh airgid ar shócmhainniú coiriúla luach €252 milliún.

"Ceann de na fiosrúcháin is mó riamh ar sciúradh airgid sna Ríocht Aontaithe," an cur síos a rinne Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann air.

Rinne Aonad um Choiriúlacht Eacnamaíochta an PSNI cuardach ar 15 áitreabh le dhá lá anuas idir Dhroichead na Banna, Bhéal Feirste, Iúr Chinn Trá, An Bhaile Meánach agus an Ómaigh.

Gabhadh seisear fear, aois 33, 37, 39, 40, 50 agus 67 bliain d’aois agus bean 32 bliain d’aois mar chuid den fhiosrúchán.

Ligeadh amach ceathrar de na fir ar bhannaí agus tá an tríúr eile fós faoi choinneál.