Tá €1.3 milliún ceadaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann do chúig thogra ilmheáin le hoidhreacht na tíre a chur chun cinn agus a chosaint.

I measc na dtograí ar éirigh leo –

Ceadaíodh maoiniú do Chnuasach Bhéaloideas Éireann i gcomhar le RTÉ agus Fiontar agus Scoil na Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath le digitiú a dhéanamh ar 700 uair a chloig d'ábhar fuaime idir óráidí, amhráin agus cheoil a thaifead Cnuasach Bhéaloideas Éireann (1935-1970) agus Raidió Éireann (1947-1955).

Ceadaíodh maoiniú do TG4 i gcomhar le RTÉ, ÓE Gaillimh agus Europus le hinneacsú agus cartlannú a dhéanamh ar 1,302.5 uair a chloig d’abhar ó Nuacht agus Cúrsaí Reatha TG4.

Ceadaíodh maoiniú fosta do RTÉ i gcomhar le Fiontar agus Scoil na Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath chun cumhdach a dhéanamh ar 1,400 uair a chloig de chláracha Gaeilge a taifeadadh idir 1960aidí – 1990aidí.

Tá luach cultúrtha ag na hiarratais ar éirigh leo, a dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás Craolacháin na hÉireann Michael O'Keeffe.

Déanfar conarthaí a shochrú idir na páirtithe leasmhara sula gcuirfear tús le hobair na dtograí.