Tá cead ag an phobal cuairt a thabhairt ar othair in Ospidéal na hOllscoile, Leitir Ceanainn i gContae na nGall arís.

Chuir bainistíocht an ospidéil deireadh leis na srianta a bhí i bhfeidhm ó thús mhí na Nollag.

Líon na n-othar a raibh fliú orthu ba chúis leis na srianta.

D'impigh Bainisteoir na hotharlainne Seán Murphy ar dhaoine a bhfuil tinneas, fliú nó slaghdán orthu gan cuairt a thabhairt ar othair.

Dúirt Seán Murphy nach dteastaíonn uathu go dtabharfaí páistí cuairt ar othair go fóill. 

Tá an t-Ospidéal ag iarraidh ar an phobal cloí lena n-uaireanta cuartaíochta ó 2.30 - 4pm agus ó 6.30-8pm agus gan níos mó ná beirt a bheith ar cuairt ag othar ag an am amháin.