Maíonn Cumann Ionadaíochta an Gharda Síochána nach bhfuil na hoifigigh, acmhainní nó traenáil chuí faighte ag an Aonad Práinnfhreagartha chun cúltaca armtha a chur ar fáil i gcásanna éigeandála.

Maítear é seo i litir 2,000 focal a scríobh an Cumann go dtí an Cheannasaí ar an Aonad Práinnfhreagartha.

I gcás a tharla i nDroichead Átha an tseachtain seo caite, maítear gur ghlaoigh Gardaí ar chúltaca armtha ach go raibh orthu fanacht roinnt uaireanta a chloig toisc nach raibh Aonad Práinnfhreagartha ar fáil ag an am.

Deir Ciarán O'Neill a scríobh an litir go bhfuil baint ag ciorraithe ar ragobair ar na hacmhainní atá á gcur ar fáil.

Maíonn Cumann Ionadaíochta an Gharda Síochána go bhfuil trealamh sábhála as dáta agus go bhfuil an baránta déantúsaíochta imithe ar gach veist philéardhíonach atá acu.

Maíonn an Cumann leis go bhfuil 21 folúntas le líonadh san Aonad Práinnfhreagartha agus go mbaineann ceathrar acu siúd le Coimisinéir na nGardaí, Drew Harris a chosaint.

Dúirt ceanncheathrú na nGardaí go mbeadh sé míchuí labhairt ar chúrsaí oibríochtaí ach deir siad go bhfuil aonad ar leith ar fáil chun freastal ar eachtraí tromchúiseacha in aon áit sa tír.