Tá sé fógartha ag Patrún Scoil Náisiúnta na Croise i gContae an Chláir, an An tEaspag Fiontán Ó Monacháin, go bhfuil an scoil dúnta mar gheall ar easpa daltaí. Is í seo an dara scoil ar Leithinis Cheann Léime atá dúnta mar gheall ar easpa daltaí le sé mhí anuas. Tá achainí déanta ag an Easpag go dtabharfadh na h-iarrathóirí toghchánaíochta breis aird ar na fadbhanna atá ag cothú banú na tuaithe.

Leis na glúinte bhí oiliúnt á cur ar óganaigh Leithinis Cheann Léime i gContae an Chláir i Scoil Náisiunta na Croise.

Tráth don saol bhí suas le 200 dalta sa tseanscoil. I 1978 tógadh scoil nua ach tá uimhreacha na ndaltaí ag titim le blianta.

I Mí Mheán Fómhair anuraidh ní raibh ach triúr ar an rolla don scoil bhlian nua agus muinteoir amháin a bhí sa scoil. 

Is é easpag Chill Dalua Fiontán Ó Monacháin patrún na scoile agus dúirt sé gur meath pobail agus banú na tuaithe is cúis leis an dtitim atá tagaithe ar líon na ndaltaí sna scoileanna tuaithe.

Dúirt sé gur mar gheall ar an titim tubaisteach ar líon na ndaltaí i scoil na Croise nach raibh aon rogha eile anois ann ach an scoil a dhúnadh. 

Dúirt an tEaspag Fiontán Ó Monacháin gur ufásach an rud é do cheantar na Croise agus do leithinis Cheann Léime agus thug sé le fios gur bí seo an dara scoil ar an Leithinis atá dúnta le cúpla mí anuas.

Dúnadh Scoil Náisiúnta an Chuibhrinn i Mí Mheán Fhomhair.

Dúirt an tEaspag Ó Monacháin go raibh súil aige go dtabharfaidh na hIarrathóirí atá ag rith san Olltoghchán breis aird ar an méid atá ag tarlú maidir le banú na tuaithe.

Dúirt an Comhairleoir aitiúil ar Leithinis Cheann Léime Cillian Murphy cé go bhfuil an turasóireacht láidir sa cheantar go bhfuil sé ana sheasúrach mar ghnó.

Dúirt sé go bhfuil gá le fostaíocht nua a chruthú mar muna ndéanfar go ndúnfaidh a thuilleadh scoileanna agus gur ag meath leis a bheidh an ceantar.

Tá an t-aon mhuinteoir a bhí sa scoil aistrithe go dtí scoil eile anois.