Caitheadh beirt fhear in eachtra a tharla i mBaile Munna i mBaile Átha Cliath inniu.

Tharla an eachtra i gceantar bhóthar San Maighréad. Meastar go bhfuil baint ag an eachtra le coireanna drongchoirpeachta. 

Gortaíodh beirt go dona san ionsaí a tharla díreach i ndiaidh mheán lae. 

Tá an láthair caomhnaithe ag na Gardaí agus tá fiosrúchán ar bun. 

Tharla an eachtra lámhaigh cóngarach do chomhlacht fhorcardaitheora. Go luath i ndiaidh na heachtra fuarthas gluaisteán loiscthe i gceantar Ascaill na Coille Glaise. 

Tuairiscítear gur caitheadh tiománaí cairr 5 bhabhta agus go bhfuil sé gortaithe go dona agus lámhachadh an paisinéir chomh maith roinnt mhaith babhtaí. Tá cóir leighis á chur ar an mbeirt san ospidéal. 

Tá beirt fhear sna tríochaidí gafa agus á gceistiú maidir leis an eachtra.