Níl ceilt ag aois ar ealaíon, a deirtear, agus anocht beidh a chéad taispeántas ag ealaíontóir scothaosta as Gaeltacht Mhúscraí.

83 bliain atá Joe Kelly ó Dhoire Cuilinn, fear atá ag saothrú na samhlaíochta le déanaí agus píosaí ealaíne á gcruthú aige as smutáin darach agus giúise a aimsíonn sé sa phortach nuair a bhíonn sé ag baint na móna. 

Beidh píosaí ealaíne Joe Kelly ar taispeáint le hais saothar an ealaíontóra Catherine Cronin in Ionad Chultúrtha Bhaile Bhuirne.

Dair, giúis agus iúr an t-adhmad is coitianta a mbaineann sé leas as chun na píosaí ealaíne a chruthú, cuid de atá suas le 5,000 bliain d'aois. 

Ceann de shaothair Joe Kelly

"Nuair a aimsím sa phortach é tugaim liom abhaile é agus ligim dó triomú. Bíonn sé breá cruaidh ansan agus bím ábalta é a oibriú. Má tá faobhar maith agat ar do shiséil gearrfaidh tú tríd fé mar a dhéanfá le him."

I measc na bpíosaí atá cruthaithe aige tá 'An Dragún', 'An Crogall' agus ‘Máthair na hAstráile’. 

"Nuair a chonac an scrios atá á dhéanamh san Astráil agus na tinte ar fad, theastaigh uaim píosa a dhéanamh. Sí seo máthair na hAstráile ag féachaint ar a tír ag dó agus na hainmhithe fiáine go léir ag fulaingt. Tá si ag gol."

 Deir an t-ealaíontóir Catherine Cronin go bhfuil súil ealaíonta faoi leith ag Joe: 

"Tá ana-shamhlaíocht aige agus aithníonn sé píosa adhmaid fiúntach. Is álainn an rud é go dtugann sé leis abhaile píosa adhmaid agus go gcruthaíonn sé rud álainn as, seachas é fhágaint ar an bportach ag lobhadh." 

Tá an ghiúis agus na smutáin darach á n-aimsiú sa phortach ag Joe Kelly le blianta móra fada, ach anois tá an ealaíon ag briseadh amach tríd. 

"Is breá liom é. Caitheamh aimsire ana-dheas is ea é agus bíonn rud éigin agat dá bharra. Is ‘budding artist’ anois mé in aois 83. Deinim amach go mbeidh mé ana-mhaith faoi cheann 10 mbliana nó mar sin!" 

Mairfidh taispeántas Joe agus Catherine Cronin san Ionad Cultúrtha I mBaile Bhuirne go dtí 25 Feabhra.