Tá roinnt bóithre i gcathair Bhaile Átha Cliath dúnta mar gheall ar an léirsiú atá roinnt feirmeoirí a eagrú faoin bpraghas a fhaigheann siad ar mhairteoil.

Tá Sráid Chill Dara, Sráid Theach Laighean, Faiche Stiabhna agus Cearnóg Mhuirfean chomh maith le Sráid Chaoimhín dúnta.

Tá suas le 400 tarracóir á dtabhairt isteach sa chathair ag na feirmeoirí - sin a cheithre oiread agus a bhí ag an léirsiú deiridh a bhí acu ag deireadh na bliana seo caite. D'fhág an léirsiú sin codanna den chathair dúnta ar feadh 24 uair an chloig.

Táthar ag meabhrú do thiománaithe go mbeidh moill ar an trácht ar chuid de na príomhbhóithre isteach go dtí an chathair agus táthar ag moladh do dhaoine an córas iompair phoiblí a úsáid seachas tiomáint.