Tá bac curtha ag na Gardaí atá ag fiosrú faoi dhéagóir atá ar iarraidh i gCo Lú ar aon duine dul i ngaobhar tí i bPáirc Ráth Maoláin i nDroichead Átha agus tá siad ag déanamh scrúduithe dlí-eolaíochta ar an áit.

Tuigtear go bhfuarthas lorg fola sa teach agus go ndearnadh iarracht mhór é a ghlanadh.

Measann bleachtairí go bhféadfadh sé gur tugadh ógánach seacht mbliana déag atá ar iarraidh ó oíche Dé Domhnaigh go dtí an teach seo agus gur hionsaíodh ann é.

Tá Gardaí fós ag fanacht le torthaí tástálacha DNA go bhfeicfidh siad cé hé an duine a bhfuarthas a lámha agus a chosa i mála sa Chúlóg i mBaile Átha Cliath arú aréir.

Tá scrúdú iarbháis le cur inniu freisin ar pháirteanna de chorp i gcarr a las, sa Bhaile Bocht i mBaile Átha Cliath ag thart ar 1.30 ar maidin inniu.

Fritheadh na páirteanna den chorp tar éis do Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath an tine sa charr i lána gar d'Ascaill Chluain Life a mhúchadh. 

Creideann na Gardaí go bhfuil baint aige seo leis an ógánach atá ar iarraidh óna áit chónaithe

Tuigtear go raibh bagairtí déanta ar an déagóir. Tuigtear go raibh baint aige le buíon coirpeach a bhfuil aighneas ar bun idir iad agus coirpigh eile.