Thángthas ar thaisí daonna i mála ar thaobh bóthair sa Chúlóg i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath aréir. Fuarthas na taisí i nGairdíní Radharc an Mhóta go gairid tar éis 10 a chlog. 

Tuairiscítear gurbh fhéidir gur caitheadh an mála amach as gluaisteán agus gur daoine óga sa cheantar a tháinig air.

Tá scrúdú dlí-eolaíochta agus teicniúil á dhéanamh ar an láthair ag saineolaithe na nGardaí. Tá ionadaí ó Oifig an Phaiteolaí Stáit i mbun oibre ar an láthair chomh maith. 

Níl a fhios ag na Gardaí fós cé atá sa duine a bhásaigh ach creideann siad gur bás foréigneach a bhain dó nó di. 

Tá siad ag fiosrú faoi dhaoine atá ar iarraidh sa cheantar. Tá imní faoi leith orthu faoi ógánach seacht mbliana déag atá ar iarraidh óna theach cónaithe. Deirtear go raibh baint aige le buíon mangairí drugaí. 

Tá na taisí tugtha chuig Marbhlann Chathair Bhaile Átha Cliath.

Dúirt sagart áitiúil, an tAthair Bryan Shortall, go bhfuil uafás ar mhuintir na háite faoinar tharla agus go bhfuil siad scanraithe aige.