Tá ciontú dúnmharaithe curtha ar neamhní sa gCúirt Uachtarach. Sádh agus maraíodh Noreen Kelly, 46 bliain d'aois, ó Chaisleán an Bharraigh i gContae Mhaigh Eo i 2011. Ciontaíodh a mac, Celyn Eadon – a bhí naoi mbliana déag ag an am – ina dúnmharú. Ach rinne cúigear breithiúna sa gCúirt Uachtarach cinneadh inniu nach bhféadfaí a bheith iomlán muíníneach as an gciontú.

Rialaigh siad go raibh na treoracha a thug an breitheamh le linn na trialach don ghiúire easnamhach. Dúirt an breitheamh sin nach bhféadfaí é a úsáid mar chosaint riamh go raibh té atá cúisithe ar meisce. Dúirt na breithiúna inniu sa gCúirt Uachtarach, áfach, nach raibh an treoir sin cruinn.

Caithfidh Stiúrthóir na nIonchúiseamh Poiblí cinneadh a dhéanamh anois an nglacfaidh siad leis an bpléadáil atá déanta ag Celyn Eadon, go bhfuil sé ciontach i ndúnmharú, nó an rachaidh siad sa tóir ar an tarna triail ar chúiseanna dúnmharaithe.