Ní bhunófar aon iarbhunscoil lán-Ghaeilge nua in aon áit sa tír faoin bpróiseas atá i bhfeidhm ag an Roinn Oideachais le pátrún scoileanna a roghnú, dar leis an gcoiste pobail Ghaeilge Glór Mológa. 

Tá Glór Mológa i mbun feachtais le hiarbhunscoil lán-Ghaeilge nua a bhunú i mBaile Átha Cliath. 

Teastaíonn athbhreithniú ó bhonn a dhéanamh ar an gcóras roghnaithe atá i bhfeidhm ag an Roinn dar le heagraíochtaí oideachais áirithe, le go mbeidh sé níos fusa Gaelcholaiste nua a bhunú. 

D'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh inné go mbunófar sé iar-bhunscoil nua i mBaile Átha Cliath, i gCill Dara agus i gCill Mhantáin an bhliain seo chugainn.

An tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh

Níl scoil lán-Ghaeilge ina measc, ainneoin go raibh sciar mhór de thuismitheoirí a dteastaíonn oideachas dara leibhéal lán-Ghaeilge uathu i gcuid de na ceantair atá i gceist.

Deir Séan Ó hAdhmaill ó Ghlór Mológa go bhfuil idir iontas agus díomá orthu faoin scéal agus iarracht ar bun acusan iarbhunscoil lán-Ghaeilge a bhunú in iardheisceart na cathrach. 

Tá cáineadh géar déanta ag eagraíochtaí oideachais eile ar pholasaí na Roinne Oideachais.

Dúirt Bláthnaid Ní Ghreacháin, príomhfheidhmeannach na heagraíochta Gaeloideachas, go "léiríonn fógra na Roinne nach féidir le tuismitheoirí a bheith muiníneach go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge ar fáil dá bpáistí ar bhonn leanúnach, agus go bhfuil géarghá próiseas roghnaithe nua a chruthú chun pátrún iar-bhunscoileanna a roghnú.'' 

Dar le Caoimhín Ó hEaghra ón bhForas Patrúnachta gur "cúis imní é nach raibh oiread agus Gaelcholáiste amháin i measc na sé scoil nua a d'fhógair an tAire Oideachais Joe McHugh inné.

Má leantar leis an scéim léirithe spéise mar atá, ní thabharfar mianta gach tuismitheora san áireamh. Ní thuigeann muid cén chaoi gur féidir leis an Roinn Oideachais agus Scileanna neamhaird a dhéanamh ar an tríú cuid de thuismitheoirí a roghnaigh oideachas lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath 6 agus Baile Átha Cliath 6 Thiar, go háirithe leis an soláthar reatha d'iar-bhunscoileanna Béarla ag 100%." 

Dúirt urlabhraí ón Roinn Oideachais le Nuacht RTÉ/TG4 tráthnóna go bhfuil an córas roghnaithe atá i bhfeidhm bunaithe ar léirithe spéise ó thuismitheoirí maidir leis na cineálacha scoileanna nua a bhunaítear.

Roghnaíodh an phátrúnacht ar shé iar-bhunscoil nua atá le bunú in 2020 le comhairle ón nGrúpa um Bhunú Scoileanna Nua, a dúradh.