Bronnadh Gradam Oibrí Deonach na Bliana ar an iarrthóir tearmainn Owodunni Mustapha faoin méid atá déanta aici chun cuidiú le daoine a bhfuil cónaí orthu san Ionad Sóláthair Dhírigh i mBéal Átha hAmhnais, Maigh Eo.

Ag na Gradaim Deonacha Náisiúnta a bronnadh an t-aitheanas ar Owodunni Mustapha.

Tá Owodunni Mustapha sa chóras soláthair dhírigh le cúig bliana anuas.

Tá tograí go leor curtha ar bun ag Owodunni chun cuidiú leo siúd atá ina gcónaí ann ina teannta, ina measc: maidneacha caife, achainí Nollag, feachtais ar mhaithe le síntiús, turais shóisialta, cláir oiliúna agus cuidíonn sí leo siúd atá ina gcónaí i soláthar díreach socrú isteach sa phobal.

Bronnadh Gradam Pobail ar Patricia Keane as Leitir Fraic as an méid atá déanta aici ar son Chonamara Thuaidh ag na Gradaim Deonacha Náisiúnta.

Tá obair deonach ar bun ag Patricia Keane  i dtuaisceart Chonamara le breis agus 40 bliain anuas. Bhunaigh Patricia Keane ionad buail isteach do dhaoine óga, bhunaigh sí cumann badmantain, bhí lámh aici i mbunú Chomhairle na dTuismitheoirí ansin agus ba bhall í Patricia Keane de Bhord Bainistíochta Scoil Náisiúnta Leitir Fraic.

Chuir sí lá spóirt uisce bliantúil ar bun ar thrá Ghlasoileán ónar báilíodh thar €70,000  do charthanais éagsúla.

Bronnadh gradam ar Marian Merrick arbh as Gaillimh í chomh maith as ucht a cuid oibre le hiarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe le beagnach 20 bliain anuas.

"Tá sárluachmhar le hoibrithe deonacha i sochaí na tíre seo," a dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na h-Aeráide agus Comhshaoil, Seán Canney ag bronnadh na nduaiseanna.

Is í seo an dara bhliain déag de na Gradaim Deonacha Náisiúnta agus é mar aidhm acu aird a tharraingt ar oibrithe deonacha a bhfuil sárobair a dhéanamh acu.