Fágadh 7,000 teach agus gnó gan leictreachas ar maidin tar éis Stoirm Atiyah.

Cuireadh isteach ar 27,000 teach agus gnó nuair a bhí an stoirm in ard a réime.

D'oibrigh criúnna Bhord Soláthair an Leictreachais leis na fabhtanna go léir a chóiriú.

Níor cuireadh isteach ar sheirbhísí de chuid Iarnród Éireann ar maidin i ndiaidh na stoirme.

Tuairiscíodh go raibh crainn agus cuaillí leagtha agus go raibh smionagar ar bhóithre i gcontaetha Chiarraí, Shligigh, Ros Comáin, Chill Mhantáin, Chill Chainnigh agus Longfoirt.

Bhí foláireamh gaoithe stádas oráiste i bhfeidhm do naoi gcontae ón 1pm aréir go dtí 6am ar maidin agus foláireamh gaoithe stádas buí i bhfeidhm don chuid eile den tír. Bhí foláireamh gaoithe stádas dearg i bhfeidhm i gCiarraí idir 4 -7pm trathnóna inné.