Tá €55m d'fhiacha ar Chumann Peile na hÉireann agus deir iniúchóirí an chumainn, Deloitte, nach féidir leo a bheith cinnte go mbeidh sé d’acmhainn acu leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach.

Tá an cumann tar éis a bheith i mbun cainteanna le UEFA agus lena chuid páirtnéirí san earnáil bhaincéireachta ó dheireadh 2018 féachaint le bun seasmhach a chur faoin eagras ó thaobh chúrsaí airgeadais de.

Bhí ceannasaí feidhmiúcháin an chumainn, Paul Cooke, ag cur cuntas an eagrais i láthair inniu ag a gceannáras.

Mhínigh sé conas a tharla sé gur íoc an t-eagras €462,000 lena n-iarphríomhfheidhmeannach, John Delaney, mar phá scarúna.

Dúirt sé go raibh go leor oibre déanta go dtí seo acu ó thaobh athstruchtúrú a dhéanamh ar chúrsaí airgeadais san eagraíocht, ach nach féidir sonraí an phróisís sin ar fáil um an dtaca seo.