Ta Donal Conway le héirí as a phost mar Uachtarán ar Chumann Peile na hÉireann ar 25 Eanáir, a dheimhnigh an cumann ar ball.

Beidh cruinniú ginearálta úrghnách an chumainn ar siúl ar an lá sin.

Toghadh Donal Conway ina uachtarán ar an gcumann in athuair i mí Iúil ar bhonn eatramach. Bhí súil go mairfeadh a thréimhse oifige go dtí mí Iúil 2020.

Ag an tráth sin, dúirt an tAire Spóirt, Shane Ross, gur údar díomá a bhí ann dó gur toghadh Donal Conway arís. Bhí an tAire Ross agus páirtithe leasmhara eile den tuairim ag an am gur chóir go Donal Conway agus comhaltaí boird eile a raibh baint acu le hiarphriomhfheidhmeannach an chumainn, John Delaney, éirí as le múinín an phobail a thabhairt ar ais. Ba mhinic an chonspóid sna sála ag John Delaney.

Leanann an fógra seo maidir le Donal Conway seachtain eile ina raibh conspóid faoi Chumann Peile na hÉireann maidir le ceapachán eile.

Tá súil go bhfoilseoidh an cumann a gcuid cuntas maidir le 2017/18 níos deireanaí inniu.