Tá sé ráite ag Iontaobhas na hÉireann um Athchóiriú an Chórais Choiriúil gur "teip iomlán ó thaobh polasaí sóisialta" is ea cás an fhir gan dídean atá curtha siar faoi choinneáil i bPríosún Mhuinseo. Is duine é a bhfuil lot inchinne air agus deir an tIontaobhas gur chóir an cúram cuí a chur ar fáil dó.

Deir siad nár chóir príosúin a úsáid chun stóras a dhéanamh ar na drochéifeachtaí ar fad a eascraíonn as polasaithe sóisialta nach n-oibríonn.

Inné, dúirt Uachtarán na ArdChúirte, an Breitheamh Peter Kelly, go bhfuil sé uafásach go raibh an fear in ionad ardspleáchais an phríosúin le bliain anuas, in ainneoin na dtuairiscí ar fad atá déanta nach bhfuil sé ar a chiall agus go bhfuil cúram cónaithe de dhíth air.