Tá bac curtha arís ag feirmeoirí ar leoraithe feola dul isteach agus amach as mórionad dáileacháin ollmhargaidh. Inniu, 'sé mórionad dáileacháin Lidl sa Ráth i gCorcaigh atá i gceist; inné, bhí agóid ar siúl ag ionad dáileacháin Aldi i Nás na Rí i gContae Chill Dara.

Baineann na hagóidí le praghsanna mairteola.

Cumann na bhFeirmeoirí atá ina mbun.

Cuireadh tús le hagóid an lae inniu ag a seacht a chlog ar maidin agus mairfidh sí go ceann 12 uair a chloig.

Aréir, dúirt an t-eagras Tionscal Feola na hÉireann go bhfuil na hagóidí seo mífhreagrach agus nach féidir leis na feirmeoirí iad a chosaint. Ach deir Uachtarán Chumann na bhFeirmeoirí, Joe Healy, go bhfuil na miondíoltóirí agus na próiseálaithe feola ag iarraidh na brábúis go léir a sciobadh.

Tá foláireamh tugtha ag Cumann na bhFeirmeoirí go leanfaidh siad leis na hagóidí mura dtagann ardú ar phraghsanna mairteola láithreach.