Ba cheart go bhfoilseofaí páipéir shamplacha eile do scrúdú Gaeilge na Sraithe Sóisearaí a deir an Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge, an t-eagras oifigiúil do Mhúinteoirí Iarbhunscoile Gaeilge.

Os cionn 800 múinteoir Gaeilge atá ina mbaill den ghréasán agus tá imní léirithe acu maidir leis na páipéir shamplacha a foilsíodh.

"Tá baol mór léirithe ag múinteoirí go mbogfaidh an-chuid daltaí síos ó ardleibhéal go gnáthleibhéal bunaithe ar na páipéir shamplacha atá feicthe acu," a dúradh i ráiteas ón Ghréasán do Mhúinteoirí Gaeilge.

Sa ráiteas ón Ghréasán, deirtear go bhfuil "géarghá athruithe a dhéanamh ar na páipéir" agus go gcreideann siad "go láidir gur cheart go bhfoilseofaí an dara páipéar samplach mar atá déanta le hábhar eile cheana féin."