16,776 duine a bhain leas as seirbhísí a chur Pobal Shíomóin ar fáil do dhaoine gan dídeán anuraidh, ardú 26% in imeacht bliana.

Bhain 2,834 teaghlach a bhfuil 5,331 páiste acu úsáid as seirbhísí Pobal Shíomóin.

Bhí ardú 79.5% ar dhaoine a d'úsáid lóistín éigeandála an charthanais, a deirtear ina dtuarascáil bhliantúil.

Dúirt urlabhraí Phobal Shiomóin Wayne Stanley go bhfuil líon na ndaoine gan dídeán i gceantair tuaithe méadaithe agus go bhfuil daoine go leor gan dídeán nach bhfuil aitheanta i bhfigiúirí na n-údarás.

"Easpa lóistín ar phraghas inacmhainne an príomhchúis le heaspa dídine," a dúirt Wayne Stanley.