Níl sé d'acmhainn ag ceannaitheoirí céaduaire tithe a cheanach i mBaile Átha Cliath de bharr ardchostais agus tá orthu ceannacht sa chrios comaitéireachta, dar le tuarascáil ó Chónaidhm Baincéireachta agus Íocaíochtaí na hÉireann.

Deirtear sa tuarascáil gur ardaigh líon na morgáistí céaduaire 41% i gcontaetha na Mí, Lú, Chill Dara agus Chill Mhantáin i mbliana.

Cuirfear brú ar bhonneagar sna ceantair seo idir sheirbhísí iompar, scoileanna agus chúram sláinte, a deirtear sa tuarascáil.

Choncthas méadú 81% ar líon na n-arasán a tógadh sa tríú ráithe den bhliain i gcomparáid leis an tréimhse céanna anuraidh.