Tá an Tascfhórsa Mairteola i mbun cruinnithe ar maidin agus na baill ag féachaint le míshásamh feirmeoirí faoi phraghasanna bó a réiteach.

Bhí tionól an Tascfhórsa ar cheann den dá éileamh mhóra a bhí ag na feirmeoirí a bhí ag agóidíocht os comhair na Dála i lár Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo caite.

Tá na feirmeoirí thar a bheith míshásta leis na praghasanna atá á dtairiscint ag na monarchana feola agus tá siad ag bagairt dul i mbun agóide arís i mBaile Átha Cliath níos deireanaí an mhí seo.

Deir siad nach sásóidh tada iad ach idir €3.95 agus €4.00 an cileagram a fháil ar a gcuid bó. €3.61 atá siad a fháil faoi láthair.