Ceaptar go bhfoilseofar inniu athbhreithniú neamhspleách ar níos mó ná míle tástáil ailse cheirbheacs a rinneadh ar mhná sa tír seo.

Tuigtear go léiríonn an t-athbhreithnú a rinne saineolathe sa Bhreatain nach raibh torthaí thart ar 400 tástáil as an míle cás a scrúdaíodh an athuair ag teacht leis na chéad torthaí a tugadh do na mná.

Is é an Roinn Sláinte a d'iarr an t-athbhreithniú an Bhealtaine seo caite agus tá an próiseas le plé ag cruinniú an Rialtais ar maidin.
 
D'ordaigh an Rialtas an t-athbhreithnú mar gheall ar an gconspóid a tháinig chun solais nuair a tugadh faoi athbhreithniú eile anuraidh gan na mná lenar bhain siad a chur ar an eolas faoi na torthaí.