Sa Chúirt Achomharc Coiriúil, cuireadh síneadh ceithre bliana leis an téarma príosúin cúig bliana a gearradh ar an bhfeirmeoir as Ciarraí Michael Ferris faoi chomharsa leis a mharú le teiliompróir sa bhliain 2017. 

Rinne an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí achomharc in aghaidh an phionóis sin ar an mbonn dar leis go raibh sé róbhog.

I gcúirt i dTrá Lí bliain ó shin, fuarthas Michael Ferris, 63 bliain d'aois, neamhchiontach i ndúnmharú Anthony O'Mahony, 73 bliain, ach ciontach ina dhúnorgain i Ráth Tuaidh, An Baile Dubh, Co Chiarraí, i mí Aibreáin 2017. 

Dúradh le linn na trialach gur bhain an marú le haighneas faoi thorann mór a bhí ag teacht ó mheaisín a húsáideadh le préacháin a ruaigeadh.

Maraíodh Anthony O'Mahony  nuair a thiomáin Michael Ferris an teiliompróir a raibh spící fada air isteach ina charr.

Dúradh go raibh an torann ón meaisín ina údar aighnis idir an bheirt agus go raibh sé ag cur as go mór do Michael Ferris ar feadh na mblianta.