Dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Richard Bruton go bhfuil sé lánchinnte nach n-éireoidh le rún mímhúiníne san Aire Tithíochta Eoghan Murphy sa Dáil oíche amárach.

Dúirt an tAire Bruton go bhfuil ardú 25% in aghaidh na bliana ar an méid tithe atá á gcur ar fáil faoi chúram an Aire Murphy agus go bhfuil an Rialtas thar a bheith sásta lena chuid oibre, in ainneoin an rúin mhímhuinníne atá curtha ag na Daonlathaithe Sóisialta ann.

Dúirt sé ina dhiaidh sin féin dá mbeadh an freasúra ag iarraidh olltoghcháin roimh an Nollaig nach mbeadh deacracht ar bith aige leis sin agus go bhfuil Fine Gael faoi réir.

"Bhur ndúshlán é a dhéanamh," a dúirt sé leis an bhfreasúra.