Tá iarchathaoirleach bhanc Anglo Irish Seán FitzPatrick díbeartha as Comhlachas Chuntasóirí Cairte na hÉireann tar éis do choiste smachtaithe a rialú gur tharraing sé droch-cháil air féin agus ar a ghairm.

Ghlac Seán FitzPatrick le líomhain a bhí curtha ina leith ag coiste iompair na heagraíochta maidir le haistriú sealadach iasachtaí suas le €122 milliún sa bhliain 2007.

Dúradh nac raibh bord ná iniúchóirí Anglo Irish curtha ar an eolas faoi na hiasachtaí seo. 

Chomh maith lena bhallraíocht a bheith curtha ar ceal, ghearr Comhlachas na gCuntasóirí fíneáil ar Sheán FitzPatrick agus gheall sé nach ndéanfadh sé iarratas ar bhallraíocht arís.