Deir Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann go bhfuil ganntan títhíochta agus easpa seirbhísí iompair agus seirbhísí cúraim leanaí ag cothú deacrachtaí móra do chomhlachtaí atá ag iarraidh foirne a earcú agus a choinneáil.

Deirtear sa tuarascáil is deireanaí ón gCónaidhm go leanfaidh an borradh atá faoin ngeilleagar ach nach mbeidh sé chomh forásach agus a bhí le tamall blianta.

Ráta fáis 5.9% atá ag an ngeilleagar i mbliana, a deir siad, agus ráta 3.1% atá siad a thuar an chéad bhliain eile.

Deir siad gur chothaigh an borradh stairiúil na deacrachtaí atá leis an easpa tithíochta agus na seirbhísí eile a theastaíonn ó chomhlachtaí atá ag iarraidh foirne breise a mhealladh.

Deirtear freisin sa tuarascáil go bhfuil sé i gceist ag 77% de chomhlachtaí go mbeidh siad ag cur ardú 2.6% ar an meán ar a gcuid tuarastal an chéad bhliain eile.