Léiríonn figiúirí atá curtha ar fáil ag ospidéil na tíre gur rugadh níos mó ná 100 páiste anuraidh agus iad tugtha d'alcól nó do dhrugaí, nó go bhfuil donachtaí eile orthu de bharr a máithreacha a bheith ina n-andúiligh.

Áirítear go raibh deacrachtaí sláinte ag 113 páiste sna cúinsí seo.

Bhain 53 de na cásanna le Baile Átha Cliath agus bhí na 60 cás eile scaipthe ar fud na tíre.

Ón mbliain 2014, tá beagnach 600 páiste tugtha ar an saol sa tír seo agus deacrachtaí sláinte acu de bharr iad a bheith tugtha d'alcól nó do dhrugaí ó gineadh iad. 

Dúirt an tAire Leanaí Katherine Zappone go bhfuil áisíneachtaí Stáit ag déanamh a ndíchill do na máithreacha agus dá gcuid páistí.