Mar chuide den phróiseas Pleanála Teanga atá ar bun ar fud na tíre - tá suirbhé ar-líne - curtha faoi bhráid mhuintir Bhearna agus Chnoc na Cathrach, ar chiúmhais thiar Chathair na Gaillimhe, le heolas a bhailiú faoi staid na Gaeilge sa gceantar.

Tá as seo go ceann coicíse ag daoine le páirt a ghlacadh sa suirbhé. 

Tuairim is 12,000 duine atá ag maireachtáil i gCeantar Bhearna/ Chnoc na Cathrach ar imeall chathair na Gaillimhe.  

Tá suirbhé ar-líne anois seolta ag an gCoiste Pleanála in iarracht tuilleadh eolais a bhailiú faoi staid na Gaeilge sa dúiche.

Tá an suirbhé ar fáil ar líne agus tá cóipeanna crua ar fáil chomh maith.

Tá as so go ceann coicíse- tús mhí na Nollag ag daoine é a líonadh isteach.

Nuair a bheidh torthaí an tsuirbhé faighte thar n-ais ag an gCoiste, féachfar ansin le plean teanga a réiteach in iarracht pobal láidir Gaeilge a chothú agus úsáid na Gaeilge a neartú sa dúiche.

Dheimhnigh Aire Stáit na Gaeltachta, Seán Kyne i bhfreagra ar cheist Dála ón Teachta Neamhspleách, Catherine Connolly go bhfuil dréachtphlean teanga do chathair na Gaillimhe mar 'Bhaile Seirbhíse Gaeltachta' faoi Acht na Gaeltachta curtha faoi bhráid a Roinne agus go bhfuil sé á bhreithniú ag oifigigh na Roinne faoi láthair.