Deir Cumann na Meán-mhúinteoirí go bhfuil easpa soiléireachta maidir lena dtarlaíonn do thuairiscí a chuireann múinteoirí ar fáil do Tusla faoi amhras go bhfuil mí-úsáid á déanamh ar leanaí.

De réir na bhfigiúirí tá 4,500 tuairisc tugtha le 20 mí anuas.

Baineann 50% de na tuairiscí sin le míúsáid fhisiciúil.

Sin a deirtear i nuachtán an Irish Examiner inniu.

Tá dualgas ar mhúinteoirí é seo a dhéanamh ó thaobh an dlí dhe, i bhfianaise an chórais nua a tugadh isteach i Nollaig 2017.

'Easpa soiléireachta maidir lena dtarlaíonn sa phróiseas' a deir an ASTI

Caithfear na tuairiscí sin a chur faoi bhráid na heagraíochta, Tusla.

Roimhe sin, chuirtí a leithéid de thuairiscí faoi bhráid na Roinne Oideachais.