Tá an Ard Chúirt tar éis a theacht ar réiteach faoi chás a thóg macléinn a deir gur buaileadh tinn í le narcailéipse i ndiaidh di an vaicsín do fhliú na muc a fháil.

Níl na dindiúirí ar fáil go poiblí áfach faoi chás Aoife Bennett ón Nás i gCo.Chill Dara.

Ach dúradh go bhfuil sí le cúiteamh a fháil.

Dúradh freisin go bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Sláinte le n-íoc as a cuid costais cúirte.