Tá a mbeannacht tugtha ag an Choimisiún Eorpach don Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.

Dúirt an Coimisiún Eorpach go gcloíonn an plean le dlí an Aontais Eorpaigh maidir le státchabhair.

Fágann seo go bhfuil dris chosáin eile curtha as an bhealach ag an Rialtas agus súil acu conradh a shíneadh don phlean go gairid.

Dúirt an Coimisiún go gcuirfear leathanbhanda ardluais ar fáil don phobal agus do ghnólachtaí in áiteanna a bhfuil sé de dhíth le hinfheistíocht €2.6 billiún ón státchiste.

Glacadh leis an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda ag cruinniú Rialtais mí na Bealtaine seo caite. Faoin phlean, bheadh seirbhís leathanbhanda ar fáil i ngach áras cónaithe, scoil agus gnólacht  sa tír.

Tá costas €3 billiún luaite leis an phlean faoina gcuirfear seirbhís leathanbhanda ardluais ar fáil do leathmhilliún duine atá ina gcónaí faoin tuath.

Dúirt an tAire Cumarsáide Richard Bruton gurb í an infheistíocht is mó sa tír í ó cuireadh scéim leictriú na tuaithe i bhfeidhm.

Mhéadaigh an costas don phlean  ó €1 billiún go dtí €3 billiún idir Nollaig 2015 agus Aibreán 2018. 

Tá an costas ard cáinte go minic roimhe seo ag an bhfreasúra.  

Bunóidh an conraitheoir atá ceaptha ag an Rialtas - Granahan McCourt - comhlacht nua leis an bplean a chur i bhfeidhm.

Tréimhse seacht mbliana atá luaite leis an phlean a chur i gcrích.