Tá sé fheithicil, trí uaireadóir Rolex, málaí láimhe dearthóra agus os cionn €18,000 in airgead tirim i measc na n-earraí a thóg Gardaí ón mBiúró um Shócmhainní Coiriúla agus iad i mbun fiosraithe faoi bhuíon coirpeach atá lonnaithe sa Longfort.

Tá fear os cionn fiche bliain d'aois gafa acu. 

Chuardaigh na Gardaí 21 ionad in ocht gcontae - an Longfort, Uíbh Fhailí, Laois, an Iarmhí, Tiobraid Árann, an Cabhán, Ros Comáin agus Baile Átha Cliath - mar chuid den fhiosrúchán atá ar bun acu faoin mbuíon coirpeach atá ag díol drugaí thart ar an Longfort. 

Thóg siad carr 191 Ford Focus, dhá charr 181 Ford Focus, carr 181 Ford Ranger, dhá charr 161 Ford Focus, leantóir TuffMac agus dalaí tarraingthe carranna le linn na gcuardach.