Tá sé molta ag Coiste Oireachtais go mbunófaí straitéis náisiúnta do theaghlaigh atá gan dídean agus go dtabharfaí tús áite do leanaí sa bheartas sin.

Moltar i dtuarascáil an Choiste um Leanaí agus Ghóthaí Óige go gcuirfí deireadh leis an gcleachtas óstáin a chur ar fáil mar lóistín éigeandála do pháistí.
 
Iarrann an Coiste go dtabharfaí cárta taistil phoiblí ó cheann ceann na bliana do leanaí atá gan dídean.

Ba cheart don Rialtas freisin, a deirtear sa tuarascáil, féachaint ar chóir go mbeadh sé ina cheart bunreachtúil ag daoine tithíocht a bheith acu.

Moltar chomh maith go méadófaí an infheistíocht i dtithíocht shóisialta agus i dtithíocht ar phraghas réasúnta. 

Léiríonn na figiúirí do mhí Lúnasa go bhfuil 1,726 teaghlach gan dídean sa Stát, 3,848 páiste ina measc.